Ervaringen en aanbevelingen

"Meer verbinding tussen wie ik ben als kind van God en mijn professionele rollen."

"Natuurlijk was ik al actief in mijn gemeente, maar ik kon nooit zo goed concreet maken hoe God werkte door mijn werk heen. Het coachingstraject heeft me geholpen om meer verbinding te maken tussen wie ik ben als kind van God en mijn professionele rollen. Ook heb ik veel geleerd hoe ik Gods stem kan verstaan als het gaat om mijn professionele ontwikkeling.”

Gevoelig voor wat me beweegt en hoe Gods Geest werkt

“Het viel me op dat Benjamin scherp luistert. Hij was sensitief voor wat me beweegt en voor hoe de Geest werkt. Hij gebruikte vrijere werkvormen, er was ruimte voor gebed en hij gaf schriftelijke oefeningen mee ter voorbereiding. Hij benoemde dingen en legde soms de vinger op de zere plek. Hij vroeg door zonder door te duwen en dat heb ik erg gewaardeerd. Zo creëerde hij een veilige en vertrouwde omgeving waarin we in alle kwetsbaarheid in gesprek waren. Met Benjamin als coach en met Jezus als Heer.”

Christiaan Lustig, adviseur interne digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking


Wat is mijn roeping in mijn werk, kerk, buurt en gezin?

"Mijn werk vind ik leuk, ik ben christen, ben actief in de kerk, in de buurt en uiteraard in mijn gezin. Hoe integreer ik de losse onderdelen in mijn leven meer met elkaar? Wat is daarin mijn roeping? En wat wil God daarin tot me zeggen?  Met deze vragen ben ik met Benjamin aan de slag gegaan."

Verrassende inzichten vanuit de Bijbel

"Benjamin verstaat de kunst om de juiste vragen te stellen, me tot inzichten te brengen die accuraat en eigen zijn, maar die ik zelf niet had kunnen bedenken. En hij weet op verrassende manier te inspireren met geestelijke inzichten, vanuit de Bijbel en vanuit tijd met God. Ik heb er veel aan gehad en gun iedereen een zelfde ervaring!

Ewald Schaap, consultant Purchase to Pay


"Hoe kan ik 'samen met God' een bedrijf starten?"

"Na enkele jaren loondienst, ben ik onlangs gestart met mijn eigen bedrijf. Tijdens de oriënterende fase kwam ik posts van Benjamin tegen op LinkedIn. Ik herkende daarin het verlangen om God te dienen met het doen van goede business. Zelf was ik aan het zoeken naar hoe ik ‘samen met God’ een bedrijf kon starten. Ik had behoefte aan iemand die mij kon helpen in mijn zoektocht, zowel ter begeleiding ervan als het aanleveren van input."

De Bijbel en ondernemerschap

"Door het traject is mijn visie op het ondernemen erg verdiept. Waar ik ben begonnen met een goed en logisch idee merk ik dat mijn visie verdiept is en verbreed. Het heeft mij verrast hoeveel God en de Bijbel te zeggen hebben over ondernemerschap. Bijvoorbeeld door aan de hand van bijbelverhalen te reflecteren wat God daar nu vandaag doorheen wil zeggen. De bijbel-based voorbereidingsvragen werkten heel goed voor mij (helaas was dat niet voor elke sessie beschikbaar). Zoals bijvoorbeeld de roeping van Noach en het bouwen van de ark. Mede dit verhaal heeft me geïnspireerd om mijn ondernemersplan verder vorm te geven.

Gods richting voor mijn onderneming

Benjamin heeft me geholpen om mijn gedachten te ordenen en de belangrijke dingen te highlighten. Benjamin is gevoelig voor de dingen die God doet en zegt en maakt me daarop attent. Dit alles vanuit gelijkwaardigheid en een kennen van een gezamenlijke hemelse vader. Wat ik waardeer aan Benjamin is hoe hij met open handen samen met mij zoekt naar Gods richting voor mijn onderneming. Het traject heeft mij echt geholpen om meer geestelijke ideeën en waarden te verbinden met concrete 'aardse' plannen en producten. Ik kan iedereen die opnieuw op zoek is naar richting en/of een verdieping daarvan een traject met Benjamin van harte aanbevelen."

Wiger, ondernemer in het verduurzamen van logistieke ketens


'Luisterend oor, rust en kunst van het vragen stellen'

"Benjamin en ik hebben een aantal sessies met elkaar mogen optrekken. Elke keer weer heeft hij mij op een inspirerende manier weten te bewegen om aan de slag te gaan met mijn uitdagingen. Niet alleen, maar juist ook samen met God. Zijn luisterend oor, rust en de ‘kunst van het vragen stellen’ hebben mij erg geholpen om mijn puzzelstukjes meer op z’n plaats te krijgen. Ik ervaar meer rust, vertrouwen en richting op de weg die ik mag gaan in mijn leven!"

Daniël, salesmanager bij softwarebedrijf

Andere aanbevelingen:

Onconventioneel, super persoonlijk en intuïtief

"Benjamin heeft me enorm geholpen om richting te bepalen voor mijn bedrijf. Van de grote vragen over missie, doelgroep tot de praktische dingen als cijfers en boekhoudsystemen. Zijn onconventionele, super persoonlijke en intuïtieve benadering zorgt voor verrassende ideeën. Benjamin heeft me geholpen mijn eigen kleur te bepalen en een manier van ondernemen te vinden die past bij wie ik ben."

Tineke Wuister, leiderschapscoach

------------

Respectvol en integer

“Benjamin verbindt, luistert, vraagt door en deelt inzichten. Iedere sessie keek ik weer uit naar wat Benjamin deelde; op een respectvolle en integere manier. Betrokken, vriendelijk, oprecht geïnteresseerd en gevoelig voor Gods Geest. Het resultaat is inspiratie, reflectie, bemoediging en actie."

Joël Aerts, leiderschapscoach

------------

Afstemmen op God, zonder het zweverig te maken

“Benjamin is puur! Hij kan goed luisteren en kijkt ‘gelaagd’. Hij kijkt anders naar ‘de zaak’. Hij stemt af op God, zonder het zweverig te maken en zet die ‘kunst’ in om zicht te geven. In alle openheid en puurheid.”

Janneke Huisman, grafisch vormgever

Mensen en processen observeren en in perspectief plaatsen

“Benjamin heeft haarscherpe analyses, ziet verbanden, ziet kansen en bedreigingen. Hij heeft ook het vermogen om dit door gesprek en plaatjes over te brengen. Hij kan mensen en processen goed observeren, maar ook in een perspectief plaatsen. Daarin kun hij samenvatten, verduidelijken en het praktisch maken. Hij heeft ook de moed om de vinger op de zere plek te leggen. Hij kan confronteren, uitleggen en verduidelijken. Bepaalde barrières, misstanden, ongezonde verwachtingen, verkeerde dynamieken of patronen kan hij onder woorden brengen. Ik zie Benjamin werken op vijf niveaus: relationeel, procesmatig, cognitief, emotioneel en geestelijk. Hij is in staat om zijn mensenkennis en eigen ervaringen in te zetten tot welzijn van de ander."

Corstian van Westen, zorgbegeleider en buurtcoach

------------

Helicopterview

"Ik heb twee gesprekken gehad met Benjamin en beide keren was ik verbaasd en verrast over zijn scherpzinnigheid. Benjamin stelde de juiste vragen en had een helikopterview van de situatie waar ik in zit. Hij slaat de spijker op zijn kop met zijn bevindingen en ik kan alleen maar dankbaar zijn voor zijn mentorschap."

Sander Wassink, webdesigner

------------

Gelijkwaardigheid

"Benjamin weet zich te verplaatsen in jouw schoenen en heeft het vermogen om vervolgens met je mee te lopen. Hierdoor lijkt het soms meer op een samenwerking dan een mentorschap en dat geeft zeker een meerwaarde. Hij schuwt niet om voorbeelden uit zijn eigen leven te noemen waardoor er een bepaalde mate van gelijkwaardigheid ontstaat. Kenmerkend is dat Benjamin zich voorbereidt op een ontmoeting door af te stemmen op de agenda van God. Door het inzicht en de input die daaruit voortkomen, kom je al snel tot de kern en dat op een nuchtere en ontspannen wijze."

Thomas Bleijerveld, multimedia specialist