God geeft nieuwe ideeën voor een nieuwe tijd

Corona als 'reset'

Corona was de start van ’reset’ van de Nederlandse economie. Het zijn bekende woorden geworden van minister Hugo de Jonge: “Hoewel we verlangen naar ‘back to normal’, moeten we samen juist zoeken naar een ‘nieuw normaal’”. Zou het - gek genoeg - kunnen dat we allemaal al iets van dat 'nieuwe normaal' hebben ervaren tijdens de lock down in voorjaar 2020?

  • We hebben allemaal ervaren dat de natuur herleefde.

  • Velen kwamen tot rust. We gingen wandelen in de buurt en we hadden weer echte ontmoetingen.

  • We sliepen beter en we hadden dromen.

  • Deze tijd maakte in ons een creativiteit los die ondergesneeuwd was.

We hebben allemaal ervaren dat het kan. Dat het niet onmogelijk is. Dat het alleen van ons vraagt dat we anders gaan leven. En dat dat anders leven veel dichterbij is dan we denken.

Zoeken naar nieuwe houvast

De corona-crisis heeft ook de behoefte aan een dieper vertrouwen en zingeving weer aan de oppervlakte gebracht. Als de normale dingen in het leven onzeker worden, hebben we behoefte aan nieuwe houvast. Maar al te snel zoeken we die houvast in regels, structuren en wetten, maar we weten allemaal dat die de onzekerheid niet weghalen. Een dieper vertrouwen is alleen te vinden waar je innerlijk tot rust bent gekomen, omdat je hebt ontdekt waarom je er bent.

Identiteit van Nederland

Maar het gaat dieper. Al langer is er een publiek gesprek over de identiteit van Nederland. Worden we alleen bepaald door onze innovativiteit, ons poldermodel en hoe goed we de boel geregeld (denken te) hebben? Ik geloof dat we een tijd ingaan dat we zullen zien dat Nederland weer op een dieper niveau gedefinieerd zal worden als een land van echt contact, gezamenlijkheid, bestrijding van onrecht en het streven naar het goede en een hernieuwd geloof in de levende God.

De plek van 'werk' in deze tijd

Ik geloof dat er een toenemend aantal ondernemers, professionals, politici, hulpverleners etc. zal zijn die juist door hun werk heen nieuwe ideeën van God zullen uitwerken. En daardoor het goede zullen zoeken voor Nederland. Uit deze crisis zal een nieuwe golf businesses voortkomen van ondernemers die starten met ondernemen met het doel om ons land weer sterker te maken. Ondernemers die hun bedrijf niet zien als iets van hen zelf is, maar als iets dat ze hebben ontvangen. Die hun bedrijf dienstbaar maken aan een grotere beweging om Nederland tot haar bestemming te brengen. Deze businesses zullen ondernemen vanuit intrinsieke waarde(n) en op basis van wederkerigheid. Het zullen de groei-ondernemingen zijn in de komende 20 jaar, die een business-reveil teweegbrengen op basis van een sterke identiteit, hechte relaties, organische groei, financiële zuiverheid, rentmeesterschap, geestelijk inzicht en visie voor Nederland. Veerkracht, hoop en vertrouwen in Nederland zullen groeien en dat zal de economie ten goede komen.