Ik help je werk te maken van je roeping

Mijn kracht

Het verbinden van missie en werk is een rode draad in mijn hele leven. Opgegroeid in een missionair gezin in Limburg ben ik van jongsaf aan bekend met het gevoel van een 'roeping'. Al jaren help ik een mensen en organisaties om het werk en roeping te laten stroomlijnen.

Ik ben zelf door diverse processen heengegaan, zowel persoonlijk als professioneel (zie mijn verhaal). Die ervaring is voor anderen van waarde, heb ik gemerkt. Van mensen die ik tot nu toe heb begeleid krijg ik terug dat ik 'gelaagd' luister en scherpe observaties doe. Ik ben toegankelijk, verbindend en ontdekkend in mijn begeleiding. Ik ben een gevoelsdenker, wat maakt dat ik aanvoelen en analytisch denken integreer. Ik heb snel inzicht in situaties en draag bij aan strategische oplossingen. Ik voel me verbonden met verschillende type mensen en heb een breed scala aan contacten. Ik geniet ervan om op een speelse manier bijbelse verhalen en tijdloze principes te verbinden met zakelijke afwegingen, persoonlijke processen en actuele uitdagingen.

Ik geniet ervan om op een speelse manier bijbelse verhalen en tijdloze principes te verbinden met zakelijke afwegingen, persoonlijke processen en actuele uitdagingen.

Mijn missie

Ik help je om je werk te verbinden met de roeping die God in je heeft gelegd. Hierdoor krijg je nieuwe richting en bereid je je innerlijk voor op de fase die voor je ligt. Ik help je het gebed 'Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiedde, zoals in de hemel, zo ook op aarde' concreet toe te passen op het gebied van werk. Ik help je om nieuwe potentieel in jezelf te ontdekken, zicht te krijgen op je persoonlijke missie en er ermee aan de slag te gaan binnen de context van je werk. Als je in gehoorzaamheid aan de slag gaat met je roeping, voorziet God in wat je nodig hebt. Zelfs meer dan dat; je zult vanuit vrijheid leven.