Ik help jou en je bedrijf om betekenisvoller te worden

Personal coaching - Betekenismarketing

Ontdekkend. Richtinggevend. Onderscheidend.

Ontdek de roeping in je werk en je bedrijf

In je werk zit altijd iets 'eigens'.

Jij geeft kleur aan het werk dat je doet. Hoe jij in het leven staat, heeft invloed op de baan die je kiest of het type ondernemer dat je bent. Het is een reflectie van dat wat je belangrijk vind, waar je voor wil staan. Ik noem dit 'je persoonlijke roeping'. Roeping heeft alles te maken met wie jij bent én met het openstaan voor wat Hij daar doorheen wil doen.

Hoe je je roeping doorvertaalt naar je werk

Als je je roeping serieus neemt, dan heeft het ook invloed op hoe je in je werk staat. Dat begint door je diepste roeping als uitgangspunt te nemen voor je werk. Of dat nou je werk als ondernemer of zzp'er is, of in loondienst. Betekent dat dat je je baan moet opzeggen op je roeping te volgen? Zeker niet! Je werk is juist de plek om je roeping uit te oefenen, aan te scherpen en te ontwikkelen.

Besteed aandacht aan het proces

Je ontwikkelt je roeping door er aandacht aan te besteden. Dit is voor een groot deel een proces tussen jou en God. Plotselinge gebeurtenissen kunnen je roeping aan de oppervlakte brengen: een spontaan idee, een gesprek met een collega, een onverwachte opdracht, een sterk gevoel, een life-event, een rake preek, een plotseling ontslag, een persoonlijke ervaring, een opmerkelijke droom.... Je voelt dat er meer is. Je voelt dat er iets in je borrelt.

Samen op ontdekkingstocht

In mijn coaching gaan we op ontdekkingstocht naar hoe God zichtbaar wordt in jouw leven en hoe dat vorm krijgt in je werk. We ontdekken de diepere lagen 'die jou jou maken' en hoe God daarbij betrokken is. In dit proces help ik je graag door in deze reis samen met je op te lopen. Jij, ik en de leiding van Gods Geest.

"Ik herkende het verlangen om God te dienen met het doen van goede business."

"Na enkele jaren in loondienst te hebben gewerkt ben ik onlangs gestart met mijn eigen bedrijf. Tijdens de oriënterende fase kwam ik posts van Benjamin tegen op LinkedIn. Ik herkende daarin het verlangen om God te dienen met het doen van goede business. Zelf was ik aan het zoeken naar hoe ik ‘samen met God’ een bedrijf kon starten. Ik had behoefte aan iemand die mij kon helpen in mijn zoektocht, zowel ter begeleiding ervan als het aanleveren van input. Na een positieve kennismaking met Benjamin zijn we gestart en inmiddels hebben we elkaar 8 keer gesproken in een periode van ruim een half jaar.

Benjamin helpt mij om mijn gedachten te ordenen en vooral door de belangrijke dingen te highlighten. Benjamin is gevoelig voor de dingen die God doet en zegt en wijst mij daar op. Dit alles vanuit gelijkwaardigheid en een kennen van een gezamenlijke hemelse vader.

In het proces tot nu toe is mijn visie op het ondernemen erg verdiept. Waar ik ben begonnen met een goed en logisch idee merk ik dat mijn visie verdiept is en verbreed. Het heeft mij verrast hoeveel God en de Bijbel te zeggen hebben over ondernemerschap. Bijvoorbeeld door aan de hand van bijbelverhalen te reflecteren wat God daar nu vandaag doorheen wil zeggen. Zoals bijvoorbeeld de roeping van Noach en het bouwen van de ark. Mede dit verhaal heeft me geïnspireerd om mijn ondernemersplan verder vorm te geven.

Wat ik waardeer aan Benjamin is hoe hij met open handen samen met mij zoekt naar Gods richting voor mijn onderneming. Het traject tot nu toe heeft mij echt geholpen om meer geestelijke ideeën en waarden te verbinden met concrete 'aardse' plannen en producten. Ik kan iedereen die opnieuw op zoek is naar richting en/of een verdieping daarvan een traject met Benjamin van harte aanbevelen."

Wiger, Ondernemer in het verduurzamen van logistieke ketens


Over Benjamin

Ruim 12 jaar werkte ik als communicatieadviseur bij diverse christelijke organisaties. Op die plekken ben ik altijd bezig geweest met de missie (de 'roeping') van de organisatie en hoe daar vorm aan te geven.

Opgegroeid in een missionair gezin in Limburg ben ik van jongsaf aan bekend met het gevoel van een 'roeping'. Ik heb zelf veel geworsteld met de relatie tussen roeping en werk. Voor mij is voor mezelf beginnen een belangrijke stap geweest. Ik ben er voor iedereen die Gods Koninkrijk wil zien groeien in Nederland, specifiek in de context van werk.

Ik ben getrouwd met Erika en vader van 4 kinderen. Ik heb een universitaire studie Bedrijfseconomie afgerond en aangevuld met meerdere opleidingen en cursussen op het gebied van communicatie, persoonlijk leiderschap en discipelschap.