Personal coach & mentor

voor christelijke professionals, ondernemers en zzp'ers

die willen werken vanuit hun persoonlijke roeping

"Hoe werkt God door mijn werk heen?"

Herken je dit?

"Op zoek naar Gods wil voor mijn bedrijf"

"Ik ben steeds op zoek naar Gods wil voor mijn bedrijf. Wat zijn de juiste stappen op het juiste moment binnen de roeping die ik ervaar?"

Rianca Evers (spreker, trainer, schrijver)

"Hoe werkt God door mijn werk heen?"

"Natuurlijk was ik al actief in mijn gemeente, maar ik kon nooit zo goed concreet maken hoe God werkte door mijn werk heen."

Christiaan Lustig (digitaal strateeg)

"Samen met God een bedrijf starten"

"Ik was aan het zoeken naar hoe ik ‘samen met God’ een bedrijf kon starten. Ik had behoefte aan iemand die mij kon helpen in mijn zoektocht."

Wiger Aantjes (duurzaam ondernemer)

"Mijn geloof en werk waren gescheiden"

"Ik merkte dat mijn geloof en mijn werk twee gescheiden werelden waren. Ik wilde graag leren hoe dit meer één zou kunnen worden."

Atze de Vries (ondernemer)

"Hoe integreer ik mijn leven?"

"Ik werk, ben christen, actief in de kerk en in de buurt en uiteraard in mijn gezin. Hoe integreer ik deze onderdelen in mijn leven meer met elkaar?"

Ewald Schaap (consultant)

"Missionair werk naast mijn werk?"

"Ik wilde meer inzicht krijgen in mijn roeping. Moet ik iets met missionair werk gaan doen naast mijn werk?"

Thomas Stam (accountmanager)

"Het heeft mij verrast hoeveel God en de Bijbel te zeggen hebben over mijn werk en ondernemerschap."

Zoek je richting in je werk?

Je kunt Gods stem leren verstaan, ook voor je werk. Door de Bijbel en gebed vinden we samen nieuwe richting. Je leert op een andere manier naar hetzelfde werk te kijken.

Samenwerken met God

In je werk mag je samenwerken met God. Hij heeft het overzicht. Hij is de beste strateeg. Zijn Geest geeft verrassende inzichten en leidt je naar nieuwe mogelijkheden.

Voorbereid op de toekomst

Je bestemming komt in zicht. Je ervaart dat je werk gaat 'kloppen'. Of je bereid je voor op nieuw werk. Laat je verrassen door wat Hij op je pad brengt!

"Het coachingstraject heeft mij geholpen om geestelijke waarden te verbinden met mijn 'aardse' plannen en producten. "

Ik ben Benjamin Hoddenbagh:

personal mentor en coach & creatief sparringpartner

Benjamin betekent 'zoon van mijn rechterhand'.

En dat is precies wat ik voor jou wil betekenen.

Naast je staan en met je meelopen.

Samen God zoeken voor je werk en je klanten.

Je spiegelen en je aanscherpen.

Samen nieuw zicht krijgen op je werk.

Een nieuwe toekomst ontdekken.


Soms zijn er fases die onduidelijk zijn.

Dan is de normale gang van zaken doorbroken.

Je zoekt houvast, terwijl er eigenlijk geen houvast is.

Dan wil ik samen met jou zoeken naar nieuwe houvast.

In de wetenschap dat God er altijd bij is.

En Hij vanzelf weer laat zien waar er nieuwe deuren openen.

"Intuïtief en strategisch"

"De combinatie van intuitief, strategisch en bijbels gefundeerd is heel prettig."

Rianca Evers (spreker, trainer, schrijver)

"Geestelijke inzichten"

"Hij weet op verrassende manier te inspireren met geestelijke inzichten, vanuit de Bijbel en vanuit tijd met God."

Ewald Schaap (consultant)

"Meer verbinding"

"Het coachingstraject heeft me geholpen om meer verbinding te maken tussen wie ik ben als kind van God en mijn professionele rollen."

Christiaan Lustig (digitaal strateeg)

"Benjamin heeft me geprikkeld en iets bij me aangewakkerd. We hebben samen nieuwe gebieden verkend en hij heeft me geholpen om hiermee aan de slag te gaan."

"Een buitengewoon waardevolle sparringspartner en coach."

"Sensitief voor wat me beweegt en voor hoe de Geest werkt."

"Met open handen zoeken naar Gods richting voor mijn onderneming."

"Hij weet op verrassende manier te inspireren met geestelijke inzichten."

Personal coachingstraject

'Maak werk van je roeping'

Maandelijkse sessies (live of Zoom)

Persoonlijke, inspirerende input vanuit Bijbel en gebed

Veel tussendoor contact

Persoonlijke voorbede voor je werk

Creatief sparringpartner

Extra mogelijkheden:

Gebedsteam opzetten voor je bedrijf

Marketingadvies voor je dienstverlening

Contentontwikkeling voor je website

En meer....

Plan een eerste afspraak in om kennis te maken!

- live in Ede of via Zoom -

"Ik had vaak het idee dat ik er alleen voor stond. Het vertrouwen is nu gegroeid dat ik het niet alleen hoef te doen. Ik leid mijn bedrijf nu meer ‘samen met God’."

"Respectvol en integer"

“Benjamin verbindt, luistert, vraagt door en deelt inzichten. Iedere sessie keek ik weer uit naar wat Benjamin deelde; op een respectvolle en integere manier. Betrokken, vriendelijk, oprecht geïnteresseerd en gevoelig voor Gods Geest. Het resultaat is inspiratie, reflectie, bemoediging en actie."

Joël Aerts, christelijke leiderschapscoach en ondernemer

"Onconventioneel, super persoonlijk en intuïtief"

"Benjamin heeft me enorm geholpen om richting te bepalen voor mijn bedrijf. Van de grote vragen over missie, doelgroep tot de praktische dingen als cijfers en boekhoudsystemen. Zijn onconventionele, super persoonlijke en intuïtieve benadering zorgt voor verrassende ideeën. Benjamin heeft me geholpen mijn eigen kleur te bepalen en een manier van ondernemen te vinden die past bij wie ik ben."

Tineke Wuister, christelijke leiderschapscoach